REKLAMA

Od podzimu loňského roku má již drtivá většina obyvatel zlínské části Klečůvka možnost, respektive někteří i zákonnou povinnost, napojit se na centrální kanalizaci, která odpadní vodu směřuje do centrální čistírny odpadních vod. Dosavadní septiky a jímky se již nesmí dle zákona o vodovodech a kanalizacích používat.

„Proto je nezbytné provést v co nejkratším termínu odpojení stávajícího septiku nebo domovní ČOV. To se provádí nejčastěji tzv. přemostěním nádrže septiku nebo – po odstranění technologie – nádrže ČOV, případně vybudováním obtoku s využitím stávající kanalizační přípojky napojené na kanalizaci,“ uvedla Vladimíra Pavlovová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zlínské radnice. Při této příležitosti doporučuje OŽP prověřit i technický stav této přípojky, jestli není poškozená či zborcená. Předejde se tak nemilým překvapením v případě jejího ucpání zahuštěnými odpadními vodami.

REKLAMA

Akumulační prostor původního septiku či žumpy lze v případě dostatečného objemu po vyčerpání a vyčištění využít pro sběr dešťové vody k zálivce, což je v dnešní době s ohledem na častá období sucha velmi potřeba.

„Uvědomujeme si, že tato situace určitým způsobem zatíží rozpočet každé domácnosti, které se výše popsaná povinnost týká. Proto nabízíme možnost finančního příspěvku na změnu způsobu odkanalizování rodinných domů z účelového fondu města – Ekofondu,“ doplnil náměstek primátora Jiří Korec.

Příspěvek z Ekofondu činí 50 % nákladů, nejvýše však 20 000 korun. Žádost lze podat do 31. srpna 2018, ale až po realizaci prací. Je tedy potřeba, aby ke zrušení předčistících zařízení došlo nejlépe do konce července 2018.

REKLAMA