Ve středu 6. června skončil už 8. ročník Senior akademie, kterou pro karlovarské zájemce pořádá v rámci prevence kriminality Městská policie Karlovy Vary. Během přednášek i praktických cvičení se senioři seznamují s riziky, která mohou v běžném životě potkat, a také si vyzkouší, jak se jim vyhnout nebo jak nastalou situaci vyřešit. 

 

REKLAMA

Letošní ročník představil dvě nová témata, "Internetem bezpečně" a "ochrana obyvatelstva", pro příští, devátý ročník plánují školitelé zařadit také téma "životní prostředí" a "finanční a ekonomická gramotnost". Součástí Senior akademie jsou i kurzy sebeobrany a první pomoci, za mírný poplatek je možné absolvovat i kurz střelecký. Frekventanti akademie se také v rámci exkurzí podívají do psího útulku, do operačního střediska Městské policie a Hasičského záchranného sboru nebo do hasičské stanice v Rybářích. 

Letos se Senior akademie zúčastnilo 26 osob, pět mužů a jednadvacet žen. Celkem se konalo 23 přednáškových dnů. Jedenáct účastníků splnilo 90% docházku a na závěrečném setkání získalo certifikát. Kromě něj si absolventii odnesli také drobné bezpečnostní doplňky.

Od prvního ročníku se akademie zúčastnilo na 300 seniorů, a například nejstarší absolventce kurzu sebeobrany bylo úctyhodných 92 let. 

Městská policie i město Karlovy Vary děkují za pomoc při organizaci Senior akademie Policii české republiky, Asociaci Záchranný kruh, Besipu, Krajské knihovně Karlovy Vary, Celní správě České republiky, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a jednotlivým lektorům. 

REKLAMA