REKLAMA

Rada Libereckého kraje navrhla poskytnout libereckému centru vědeckého vzdělávání iQLANDIA dotaci ve výši 500.000 korun na projekt podpory vzdělávání mládeže. Dotace pokryje část nákladů spojených se vzdělávacími programy pro žáky z Libereckého kraje.

 

REKLAMA

Podporu poskytuje Liberecký kraj opakovaně již od roku 2016, v roce 2015 pak přispěl třemi sty tisíci. „Vzdělávací programy v iQLANDII umožňují žákům rozšířit a prohloubit dovednosti v přírodovědných oborech, což je jedna z dlouhodobých priorit Libereckého kraje v oblasti vzdělávání,“dodal k dotaci Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

iQLANDIA je také zapojena do projektu pro naplňování tzv. Krajského akčního plánu vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání, který Liberecký kraj odstartuje na počátku školního roku. Umožní žákům ještě více využít vzdělávací možnosti a zázemí iQLANDIE, přičemž díky podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání budou vzdělávací programy pro středoškoláky zajištěny včetně dopravy.

Science learning centrum iQLANDIA se od svého otevření v roce 2014 stalo již pevnou součástí vzdělávací nabídky aktivit nejen pro žáky z Libereckého kraje, ale i z dalších krajů České republiky a příhraničních oblastí, což z něj činí jedno z nejnavštěvovanějších míst v kraji.

REKLAMA