REKLAMA

Moravskoslezský kraj se připravuje na přechod k čistší energii a přihlásil se k evropské platformě na podporu rozvoje uhelných regionů. Do přípravy strategie na zmírnění regionálních dopadů odklonu od využívání fosilních paliv se zapojí i Veolia Energie ČR.

 Dohodli se na tom zástupci firmy s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Jakubem Unuckou při jeho návštěvě ostravské Elektrárny Třebovice. Náměstek pro chytrý region spolu s ředitelem Moravskoslezského energetického centra Rostislavem Rožnovským si prohlédli hlavní části výroby tepla a elektřiny, včetně dispečinků, odsíření a dalších ekologických opatření.

Nová platforma pro uhelné regiony má pomoci evropským zemím, regionům, subjektům i pracovníkům postavit se výzvě, kterou představuje potřebná hospodářská transformace při přechodu na čistou energii. „Je to příležitost pro kraj i zdejší firmy realizovat rozvojové plány s významným přínosem pro životní prostředí, zavádět moderní technologie v oblasti využití obnovitelných zdrojů, ekologické inovace a vyspělé technologie zpracování uhlí, aniž by to mělo negativní dopad na naše odběratele, zejména domácnosti,“ uvedl Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

REKLAMA

Místopředseda Evropské Komise odpovědný za energetickou unii Maroš Šefčovič při vzniku platformy prohlásil: „Výzvy, kterým uhelné regiony EU čelí, lze řešit pouze v partnerství se všemi subjekty působícími na místě. Chceme úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami na vnitrostátní, regionální i místní úrovni s cílem podpořit strukturální transformaci, k čemuž využijeme konkrétně uzpůsobená řešení a veškeré prostředky, které máme k dispozici.“ Do uhelných regionů by v příštích letech mohly na transformaci směřovat desítky miliard korun.

REKLAMA